top of page

🐙 Colección Mulleres Rurais. Esta colección é un guiño a todas aquelas mulleres do rural, especialmente ás antepasadas que loitaron por saír adiante nun mundo masculinizado. Mulleres fortes e valentes que sostiñan familias coa forza da súa brazada. Por iso, cada 15 de outubro reivindicamos o papel que tiveron e ainda teñen na sociedade actual. Eu tamén son unha muller rural, artesá e con discapacidade que loito diariamente por superar as barreiras. Este conxunto de deseños marcan a diferencia, converténdose en auténticas obras artesanais, xa que están confeccionadas con fío empregando tan só a habilidade manual e o tacto no proceso de elaboración. Se a isto lle engadimos a base de madeira, estamos ante un deseño realmente único. Esta colección non necesita suplementos, luce por si mesma.

 

🇪🇸Esta colección es un guiño a todas aquellas mujeres del rural, especialmente a las antepasadas que lucharon por salir adelante en un mundo masculinizado. Mujeres fuertes y valientes que sostenían familias con la fuerza de su brazada. Por eso, cada 15 de octubre reivindicamos el papel que tuvieron y ainda tienen en la sociedad actual. Yo también son una mujer rural, artesana y con discapacidad que lucho diariamente por superar las barreras. Este conjunto de diseños marcan la diferencia, convirtiéndose en auténticas obras artesanales, ya que están confeccionadas con hilo empleando tan sólo la habilidad manual y el tacto en el proceso de elaboración. Si a esto le añadimos la base de madera, estamos ante un diseño realmente único. Esta colección no necesita suplementos, luce por sí misma.

 

Colección Mulleres Rurais

SKU: 51
55,00€Price
Tax Included