top of page

🐙 Este cadro de Chaplin monocromático en gama de grises ten unha historia moi curiosa, resulta que era o recordo de infancia dunha das miñas amigas e propúxome o reto de reproducilo en fío. Ao principio parecíame complicado porque é unha imaxe en branco e negro e tratábase da escena da mítica película muda de Charles Chaplin: “O Mozo”. Tiña nos meus dedos demasiada responsabilidade pero, a pesar da miña reticencia inicial, ela confiou en min e tal foi o resultado que ese mesmo mes tiven que facer varias reproducións.
A dificultade desta obra radica en reproducir con detalle as roupas raídas, para que visualmente déanos esa sensación de pobreza e crueza da vida rueira, tal como pretendía Chaplin con este filme. Así, dunha soa ollada trasladámonos a esa época da man do vagabundo, interpretado por Chaplin, e do neno traveso interpretado por Jackie Coogan. A modo de curiosidade direivos que este magnifico longametraxe data de 1921 e era practicamente autobiográfico. Para esta película, Chaplin inspirouse na crueza da súa propia infancia, cun pai alcohólico que non se ocupaba del e unha nai que o abandonou debido aos seus crecentes problemas psicolóxicos. Polo que, tivo que traballar en espectáculos ambulantes para poder sobrevivir. Unha película marcada polo personaxe e que agora é unha honra para min poder confeccionalo en fío.
 
🇪🇸 Este cuadro de Chaplin monocromático en gama de grises tiene una historia muy curiosa, resulta que era el recuerdo de infancia de una de mis amigas y me propuso el reto de reproducirlo en hilo. Al principio me parecía complicado porque es una imagen en blanco y negro y se trataba de la escena de la mítica película muda de Charles Chaplin: “El Chico”. Tenía en mis dedos demasiada responsabilidad pero, a pesar de mi reticencia inicial, ella confió en mí y tal fue el resultado que ese mismo mes tuve que hacer varias reproducciones.
La dificultad de esta obra radica en reproducir con detalle las ropas raídas, para que visualmente nos dé esa sensación de pobreza y crudeza de la vida callejera, tal como pretendía Chaplin con este film. Así, de un solo vistazo nos trasladamos a esa época de la mano del vagabundo, interpretado por Chaplin, y del niño travieso interpretado por Jackie Coogan. A modo de curiosidad os diré que este magnifico largometraje data de 1921 y era prácticamente autobiográfico. Para esta película, Chaplin se inspiró en la crudeza de su propia infancia, con un padre alcohólico que no se ocupaba de él y una madre que lo abandonó debido a sus crecientes problemas psicológicos. Por lo que, tuvo que trabajar en espectáculos ambulantes para poder sobrevivir. Una película marcada por el personaje y que ahora es un honor para mí poder confeccionarlo en hilo.


Dimensiones: 29,7 × 1,5 × 37 cm

Chaplin

SKU: 42
75,00€Price
Tax Included