top of page

🐙 Prato Árbol da Vida. Seguramente leriades unha chea de teorías sobre a orixe da árbore da vida nas diferentes culturas. Aínda que en todas representa a forza da vida e a sabedoría, na cultura celta a natureza e o sacro converxen nun único compoñente. Por iso, para os celtas representaba a harmonía e o equilibrio, sendo o nexo de unión entre o mundo físico e o divino.
Actualmente este símbolo está representado en multitude de facetas: xoiería, tatuaxes, téxtil… Neste intre imos a trasladalo ao campo da arte, concretamente á artesanía con fío, no que o meu tacto é o gran protagonista. Propoño a árbore da vida confeccionado con fío como elemento decorativo de interiores. Quedará perfecto en salóns, habitacións ou en locais rústicos como recordo das nosas orixes celtas.
 
🇪🇸 Seguramente habréis leído un montón de teorías sobre el origen del árbol de la vida en las diferentes culturas. Aunque en todas representa la fuerza de la vida y la sabiduría, en la cultura celta la naturaleza y lo sagrado convergen en un único componente. Por ello, para los celtas representaba la armonía y el equilibrio, siendo el nexo de unión entre el mundo físico y el divino.
Actualmente este símbolo está representado en multitud de facetas: joyería, tatuajes, textil… Yo quiero llevarlo al campo del arte, concretamente a la artesanía con hilo, en el que mi tacto es el gran protagonista. Propongo el árbol de la vida confeccionado con hilo como elemento decorativo de interiores. Quedará perfecto en salones, habitaciones o en locales rústicos como recuerdo de nuestros orígenes celtas.  


Dimensiones: 22x22x2

Prato Árbol da Vida

SKU: 29
35,00€Price
Tax Included