top of page

🐙 As novas xeracións xa non coñecen o son tan característico do afiador, ese tradicional cántico cando entraba no pobo: “afiador!!!”. Unha antiga profesión convertida nun modo de vida que sempre estará nos nosos recordos e nos traerá nostalxia. Galicia, especialmente Ourense, é terra de afiadores, o Concello de Nogueira de Ramuín é berce de moitos deles. Partiron coa súa roda facendo camiños, extendéronse por toda a xeografía galega e cruzaron fronteiras para gañarse a vida, incluso subiron coa roda nos barcos cara América. Eran tan de seu que falaban unha lingua única que ninguén máis entendía: o barallete. Unha linguaxe que se espallou polos 5 continentes e que supuxo máis que unha simple forma de comunicación, era a mellor maneira de non perder as raíces da nosa cultura.
Por iso non podía faltar na colección de “Galicia en fíos” unha peza que nos recorda a importante pegada que nos deixaron os afiadores ourensáns. Unha obra confeccionada en fío na que se entremezclan arte, cultura e tradición. Ao igual que estes arrieiros, pretendo que a colección de obras se coñeza polo mundo enteiro.
 
🇪🇸 Las nuevas generaciones ya no conocen el sonido tan característico del afilador, ese tradicional cántico cuando entraba en el pueblo: “afilador!!!”. Una antigua profesión convertida en un modo de vida que siempre estará nos nuestros recuerdos y nos traerá nostalgia. Galicia, y muy especialmente Ourense, es tierra de afiladores, el Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín es cuna de muchos de ellos. Partieron con su rueda haciendo caminos, extendiéndose por toda la geografía gallega y cruzaron fronteras para ganar la vida, incluso subieron con la rueda en los barcos hacia América. Eran tan de por sí que hablaban un idioma único que nadie más entendía: el barallete. Un lenguaje que se difundió por los 5 continentes y que supuso más que una simple forma de comunicación, era la mejor manera de no perder las raíces de nuestra cultura.
Por eso no podía faltar en la colección de “Galicia en hilos” una pieza que nos había recordado la importante huella que nos dejaron los afiladores ourensanos. Una obra confeccionada en hilo en la que se entremezclan arte, cultura y tradición. Al igual que estos arrieros, pretendo que la colección de obras se conozca por el mundo entero.
 Dimensiones: 28 × 28 × 1,5 cm

Afiador🧶Afilador

SKU: 61
30,00€Price
Tax Included