top of page

Irónicas, controvertidas, sarcásticas, activistas… así son as obras que nos deixa Banksy. Ninguén permanece indiferente #ante as mensaxes reivindicativas da súa street art. Este ano 2023, volveu a mostrarlle ao mundo outra das secuelas sociais que estamos a vivir: a violencia de xénero. Neste mural, “máscara do Día de San Valentín”, mostra a unha muller cun ollo amoratado e sen un dente que está a lanzar ao seu agresor a un conxelador. Este reivindicativo grafiti apareceu este 14 de febreiro na parte traseira dun edificio da localidade británica de Margate, e a súa mensaxe é claro e conciso. Moitas veces non son necesarias as palabras para describir unha realidade tan presente na nosa sociedade. Eu como firme seguidora do activismo de Banksy, tamén quixen participar dalgunha maneira nesta reivindicación e decidín reproducir a súa obra en fío. Esta vez escollín a innovación como reto, así que combinei o tapizado de fío coa fotografía do conxelador. Creo que o resultado mereceu a pena: distinto, orixinal, revelador, chocante…; en definitiva, é o que pretende o artista. Agora, que opinas ti?

 

🇪🇸Irónicas, controvertidas, sarcásticas, activistas… así son las obras que nos deja Banksy. Nadie permanece indiferente ante los mensajes reivindicativos de su street art. Este año 2023, ha vuelto a mostrarle al mundo otra de las lacras sociales que estamos viviendo: la violencia de género. En este mural, “máscara del Día de San Valentín”, muestra a una mujer con un ojo amoratado y sin un diente que está lanzando a su agresor a un congelador. Este reivindicativo grafiti ha aparecido este 14 de febrero en la parte trasera de un edificio de la localidad británica de Margate, y su mensaje es claro y conciso. Muchas veces no son necesarias las palabras para describir una realidad tan presente en nuestra sociedad. Yo como firme seguidora del activismo de Banksy, también he querido participar de alguna manera en esta reivindicación y decidí reproducir su obra en hilo. Esta vez he escogido la innovación como reto, así que combiné el tapizado de hilo con la fotografía del congelador. Creo que el resultado ha merecido la pena: distinto, original, revelador, chocante…; en definitiva, es lo que pretende el artista. Ahora, ¿qué opinas tú?

Basnky violencia Machista

SKU: 17
25,00€Price
Tax Included