top of page

A Ponte Romana, que cruza o río Miño, é un dos símbolos da cidade de Ourense. Con orixe nos tempos de Trajano, no S.I, pertencente ao ramal da Vía Nova aínda que desta época só consérvanse algunhas pedras das bases. As súas dimensións convertérono nun dos máis importantes do imperio romano, sendo punto estratéxico na conexión con Santiago de Compostela. Para confeccionar este deseño, tomei como base unha foto na que se reflicte a maxestosidade do arco central cos seus 39 metros de altura. Hoxe en día só consérvanse 7 arcos, das súas 11 iniciais, pero a súa beleza segue impoñendo xeración tras xeración. É incrible o éxito que está a ter esta obra debido, en parte, á combinación de cores e aos contrastes dos mesmos. Tento reflectir cos fíos unha obra de arte inmutable a pesar dos séculos. 

 

 

🇪🇸El Puente Romano, que cruza el río Miño, es uno de los símbolos de la ciudad de Ourense. Con origen en los tiempos de Trajano, en el S.I, perteneciente al ramal de la Vía Nova aunque de esta época solo se conservan algunas piedras de las bases. Sus dimensiones lo convirtieron en uno de los más importantes del imperio romano, siendo punto estratégico en la conexión con Santiago de Compostela. Para confeccionar este diseño, he tomado como base una foto en la que se refleja la majestuosidad del arco central con sus 39 metros de altura. Hoy en día solo se conservan 7 arcos, de sus 11 iniciales, pero su belleza sigue imponiendo generación tras generación. Es increíble el éxito que está teniendo esta obra debido, en parte, a la combinación de colores y a los contrastes de los mismos. Intento reflejar con los hilos una obra de arte inmutable a pesar de los siglos. 

 

Dimensións: 33x26x1,5

Ponte Romana (Ourense)

SKU: 25
49,00€Price
Tax Included