top of page

🐙 Neste caso estamos ante outro símbolo celta, o denominado nó infinito. O seu significado orixinal perdeuse debido a carencia de documentos escritos que o xustificaran e que se empregaba fundamentalmente como elemento decorativo. Este nudo cuaternario é un dos máis identificativos do arte celta, dividido en catro seccións e sen un punto final, podemos interpretalo como un símbolo de protección.
O feito de fusionar a simboloxia celta nun prato de madeira, tan tradicional en Galicia, convérteo nunha peza única. A orixinalidade e a combinación entre elegancia, modernidade e estilo sempre están presentes en cada diseño.
 
🇪🇸 En este caso estamos ante otro símbolo celta, el denominado nudo infinito. Su significado original se perdió debido la carencia de documentos escritos que lo habían justificado e se empleaba fundamentalmente como elemento decorativo. Este nudo cuaternario es uno de los más identificativos del arte celta, dividido en cuatro secciones y sin un punto final, podemos interpretarlo como un símbolo de protección.
El hecho de fusionar la simbología celta en un plato de madera, tan tradicional en Galicia, lo convierte en una pieza única. La originalidad y la combinación entre elegancia, modernidad y estilo siempre están presentes en cada diseño.

Dimensiones: 16 × 2,5 × 16 cm

Nó infinito 🧶 Nudo infinito

SKU: 54
12,00€Price
Tax Included