top of page

🐙 Frida Kahlo foi unha muller apaixoada que viviu con intensidade, tanto as alegrías como as desgrazas que lle deparou o destino. O amor e os problemas de saúde marcarán o carácter da súa obra. Neste sentido, a pintura desta artista mexicana é cor, festa, sangue e vida. Persoalmente, considéroa todo un exemplo de fortaleza e valentía, todo un exemplo do feminismo. Os traxes tradicionais mexicanos, de longos vestidos de cores e xoiería exótica, xunto coas flores no pelo e o seu entrecello  convertéronse na súa imaxe de marca.
É para min un orgullo, poder confeccionar con fío  o seu retrato e alcanzar este resultado. Sen dúbida, Frida estaría encantada desta técnica innovadora. Se queres que o teu deseño sexa aínda máis personalizado, quizais che sirvan de inspiración as seguintes frases para agregarlle:
🌺 Pés para que os quero, se teño ás para voar
🌸 Tentei afogar as miñas penas en alcol, pero as condenadas aprenderon a nadar
🌺 Ás veces hai que esquecer o que sentes. E lembrar o que mereces
🌸Nada é máis valioso que a risa
🌺A parte máis importante do corpo é o cerebro
🌸Pinto flores para que non morran
🌺Namórate de ti. Da vida e logo de quen ti queiras
🌸Ama a quen che mire coma se foses maxia
 
🇪🇸 Frida Kahlo fue una mujer apasionada que vivió con intensidad, tanto las alegrías como las desgracias que le deparó el destino. El amor y los problemas de salud marcarán el carácter de su obra. En este sentido, la pintura de esta artista mejicana es color, fiesta, sangre y vida. Personalmente, la considero todo un ejemplo de fortaleza y valentía, todo un icono del feminismo. Los trajes tradicionales mejicanos, de largos vestidos de colores y joyería exótica, junto con las flores en el pelo y su entrecejo cejijunto se convirtieron en su imagen de marca.
Es para mí un orgullo, poder confeccionar con hilo  su retrato y alcanzar este resultado. Sin duda, Frida estaría encantada de esta técnica innovadora. Si quieres que tu diseño sea todavía más personalizado, quizás te sirvan de inspiración las siguientes frases para agregarle:
🌺 Pies para que los quiero, si tengo alas para volar
🌸 Intenté ahogar mis penas en alcohol, pero las condenadas aprendieron a nadar
🌺 A veces hay que olvidar lo que sientes. Y recordar lo que mereces
🌸 Nada es más valioso que la risa
🌺 La parte más importante del cuerpo es el cerebro
🌸 Pinto flores para que no mueran
🌺 Enamórate de ti. De la vida y luego de quién tú quieras
🌸 Ama a quien te mire como si fueras magia

 

Dimensiones: 21 x 29,7 x 1,5

Frida Kahlo🌸🌺

SKU: 14
39,00€Price
Tax Included